Đại diện đặc biệt của OSCE tại Nhóm liên lạc ba bên về điều tiết tình hình ở Donbass Martin Saidic tuyên bố rằng ngày hôm qua, 29 tháng 6 tại Minsk các bên đã thỏa thuận tách hai bên xung đột tại hai địa điểm dân cư Zolotoye và Petrovskoye, TTX BELTA đưa tin (>>БЕЛТА.)

“Những người tham gia Nhóm công tác về an ninh đã tiếp tục xem xét các vấn đề mà đã thảo luận trong khuôn khổ phiên họp của nhóm này vào ngày 24 tháng 6. Hôm nay trong những vấn đề này đã đạt được sự tiến bộ đáng kể. Tôi hài lòng đánh giá rằng tất cả các bên về nguyên tắc đã đạt được hiệp định về phân tách các lực lượng và phương tiện tại hai địa điểm: Zolotoye và Pokrovskoye. Công tác về vấn đề này và sẽ còn được tiếp tục”, – ông Saidic tuyên bố.

Đồng thời, theo lời ông, nhóm công tác về các vấn đề kinh tế về cơ bản đã thảo luật đề tài phục hồi hạ tầng cơ sở đường sắt. Ngoài ra còn nói về các khoản thành toán xã hội và các vấn đề sở hữu.

Ngoài ra, nhóm công tác về các vấn đề chính trị thảo luận một cách chi tiết các vấn đề ân xá và tiến hành bầu cử địa phương tại các khu vực riêng biệt của tình Lugansk và Donetsk.

Trước đó đã có thông báo rằng theo sáng kiến của phía Ukraina trong phiên họp sau của Nhóm liên lạc ba bên dự định vào ngày 13 tháng 7 các bên tham gia phiên họp cần thảo luật việc thành lập phân nhóm phục hồi sự kiểm soát của Kyiv đối với biên giới nhà nước.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề