Các nhà lịch sử đã công khai 345 tài liệu được phép tiếp cận trong số tài liệu mật của KGB thời Liên Xô về các sự kiện đổ quân vào chiếm đóng Tiệp Khắc năm 1968. Sự kiện này còn được gọi là “Mùa Xuân Praha”. >>“Пражской весны” 1968 года.

Trung tâm nghiên cứu các phong trào giải phóng thông báo,.

Trong số những tài liệu mật có thể tìm thấy những thông báo về tình hình chính trị ở Tiệp Khắc vào năm 1968, thái độ của người dân Ukraina xô-viết đối với “Mùa xuân Praha” và đối với sựu xâm nhập của quân đội xô-viết vào Tiệp Khắc (chiến dịch Danyúp), những thông báo về sự kháng cự của nhân dân Zcheckia và Slovakia, thông tin về tâm lý quân đội được điều động đổ bộ vào Tiệp Khắc.

Các tài liệu lưu trữ cho phép lập lại hình tượng về sự kiện, về việc chế độ độc trị xô-viết nhìn nhận “Mùa xuân Praha” như thế nào và các nhà lãnh đạo xô-viết chỉ đạo chiến dịch này như thế nào khi cho quân đội đổ bộ vào một quốc gia khác.

“Các sự kiện năm 1968 đáng tiếc là lại được lặp lại vào năm 2014 ở Ukraina với sự xâm nhập quân đội Nga vào chiếm đóng một phần lãnh thổ Ukraina nhằm mục đích đặt Ukraina dưới sự kiểm soát của Nga. Mục đích và phương pháp của hai sự kiện cách nhau nửa thế kỷ nhưng hoàn toàn giống nhau”, – giám đốc kho tư liệu mật của SBU Andrey Kogut tuyên bố.

Các tài liệu mật đã được gỡ mật mã và công khai trên trang website cho tất cả những ai cần biết.

>>сайте “Электронный архив освободительного движения” avr.org.ua. (đăng nhập: ctrl + enter)

Lưu ý rằng, vào năm 1968 chính quyền Tiệp Khắc dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Alxender Dubchek bắt đầu một cuộc cải cách có tên “Mùa Xuân Praha”: Hủy bỏ kiểm soát báo chí, áp dụng tự do đi lại, tiến tới chế độ đa đảng. Các cải cách này bị Moskva không vừa lòng.

Sáng ngày 21 tháng 8 năm 1968 có 250 binh lính với 2000 xe tăng đã đổ bộ vào Tiệp Khắc dưới danh nghĩa là quân đội Khối Warsawa: Liên Xô, Bulgaria, Rumania, Ba Lan đã cắt biên giới đổ vào Tiệp Khắc.

Chỉ mấy giờ sau đó tổng bí thư ĐCS Tiệp Khắc Alexander Dubcheck bị bắt và đưa về Moskva để thẩm cung.

Trong quá trình đổ quân vào Tiệp Khắc có không dưới 137 người dân tử vong do kháng cự quân đội. Quân đội xô viết đã “bình thường hóa” tình hình bằng cách tiêu diệt hết các báo chí tự do.

Nguồn: lb.ua