Việc tuyên bố sự thống nhất và tự chủ Nhà thờ chính thống giáo Ukraina là một đòn mạnh giáng vào Nhà thờ chính thống giáo Nga ở Ukraina. Linh mục nhà thờ Nga Andrey Gull nói trên truyền hình mang Internet “Oboz”. >>ObozTV

Linh mục Gull lưu ý rằng, Nhà thờ Nga luôn luôn là Nhà thờ đi đầu, nhưng sự xuất hiện Tomos đã gián một đòn nghiêm túc vào uy tín của Nhà thờ này.

“Hiển nhiên đây là một đòn giáng vào lịch sử Nhà thờ, bởi vì Kyiv là nguồn cội Nhà thờ, là cái nôi của Nhà thờ chính thống giáo Nga. Tất cả bắt đầy từ đấy, vì vậy Nhà thờ chính thống giáo Nga luôn luôn mong muốn Kyiv chỉ là một phần Nhà thờ Nga, vì rằng Kyiv là tất cả lịch sử Nhà thờ chính thống giáo Nga”, – linh mục Gull nói.

“Và một đòn giáng vào Nhà thờ Nga – đó là sự giám những người theo Nhà thờ Nga. Vì vậy khi mà họ nghe thấy Tomos thì họ bắt đầu hiểu sự thật, vì rằng đa phần người theo Nhà thờ là người Ukraina. Đây là một đòn đáng sợ đối với họ”, – linh mục Gull nói.

Theo tin tức báo chí, tính cho tới ngày hôm nay đã có 110 nhà thờ xóm đạo chính thống giáo thuộc nhà thờ Nga đã chuyển sang theo nhà thờ chính thống giáo thống nhất toàn Ukraina.

Đức cha nhà thời chính thống giáo xứ Kyiv và toàn Ukraina sẽ tổ chức đăng quang vào ngày 3 tháng 2 năm 2019 ở Kyiv.

Nguồn: Obozrevatel

»Cùng chủ đề