»Liên quan
Càng nhìn càng tiếc!!

Thứ Bảy, 27 Tháng Tám 2016

Cô ta không phải vợ tôi

Thứ Sáu, 12 Tháng Tám 2016

Ông “ba bị”… [Cười vỡ bụng]

Chủ Nhật, 03 Tháng Một 2016

Khi đàn ông 'vui vẻ' [Cười vỡ bụng]

Chủ Nhật, 01 Tháng Mười Một 2015

Vợ chồng xung khắc [Truyện cười]

Chủ Nhật, 11 Tháng Mười 2015