-Bộ Y tế Ukraina cho phép việc áp dụng các quy định hạn chế nghiêm ngặt hơn ở Ukraina. Các biện pháp kiểm dịch mạnh hơn đang được áp dụng về mặt dịch tễ học và số lượng tăng trưởng. Điều này đã được Bộ trưởng Bộ Y tế Ukraina Maxim Stepanov tuyên bố trên sóng của một trong các kênh truyền hình Ukraina.

-Bộ trưởng lưu ý, để cải thiện tình hình với COVID-19, cần phá vỡ chuỗi lây truyền của dịch bệnh.

-Ông nói: “Rõ ràng là chúng tôi đang xem xét và nói về thực tế rằng chúng tôi có thể có kiểm dịch nghiêm ngặt hơn.”

-Theo ông, ở một khía cạnh khác – nền kinh tế Ukraina, có thể bị ảnh hưởng do việc áp dụng lệnh phong tỏa hoàn toàn.

-Ông lưu ý: “Nếu việc kiểm dịch được thắt chặt, điều này sẽ áp dụng cho tất cả các khu vực của Ukraina Bộ trưởng lưu ý.

-Ông tổng kết lại: “Nếu chúng ta đang nói về một sự kiểm dịch nghiêm ngặt hoàn toàn, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả, không có ngoại lệ.”

-Trước đó trong bài bình luận với RBC-Ukraina, chuyên gia nói rằng cực điểm của coronavirus ở Ukraina có thể là vào tháng 1-2. Trong vòng một hoặc hai tuần, sẽ có một làn sóng dịch mạnh mẽ.

Ngọc Lan dịch thuật

Nguồn:https://news.rbc.ua/rus/politics/stepanov-dopustil-vvedenie-zhestkogo-karantina-1606291534.html

»Cùng chủ đề