Hãng xếp hạng quốc tế Standard&Poor’s đã xác nhận chỉ số tín dụng dài hạn và ngắn hạn của Ucraina ở mức “CCC+/C”. Dự báo được nâng từ “không tích cực” lên “tích cực”.

Chỉ số tín dụng ngoại tệ của Ucradụngdược xác nhận ở mức “B-/C”.

Theo thông báo của hãng, việc đánh giá lại dự báo phản ánh tiến bộ mới đây trong việc thực hiện các cải cách cơ cấu trong khu vực ngân sách và tài chính theo yêu cầu của chương trình hợp tác với IMF về khoản tín dụng stand-by 16,4 tỷ đô la.

“Cách tiếp cận rất mềm mỏng của IMF đối với tiến độ thanh toán và thành phần hỗ trợ ngân sách (só với chương trình ban đầu) cho thấy có sự ủng hộ hộ Ucraina từ phía các cổ đông của IMF”, – chuyên gia phân tích Franklin Gill của Standard & Poor’s nói.

“Dự báo “tích cực” phản ánh sự đi lên của kinh tế Ucraina, trước hết là nhờ quy mô và tính uyển chuyển trong sự ủng hộ đất nước – song phương cũng như đa phương, – ông Gill nhấn mạnh. – tính dự báo của chính sách tiếp tục còn yếu xuất phát từ sự yếu kém của các thể chế và sự thay đổi thường xuyên các lãnh đạo đất nước”.

Việc thực hiện phần còn lại của chương trình với IMF có thể tạo nên cơ sở để cải thiện bền vững hơn các chỉ số ngân sách, từ đó dẫn đến việc tăng xếp hạng của Ucraina về nợ ngoại tệ. Mặt khác, việc chậm trễ với tiến độ chương trình có thể làm giảm lòng tin của khách hàng gửi tiền và nhà đầu tư vào nền kinh tế và tỷ giá ngoại tệ, tác động tiêu cực đến thứ bậc xếp hạng.

Phuong Anh
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề