Tỉ lệ cá tất nhiên thay đổi theo thời gian do các dữ liệu cảm
tình cử tri và tình hình đặt cược có biến động.

Hiện tại quá trinh đăng ký ứng cử ở UBBC đã kết thúc. Các Sòng cá cược vẫn tiếp tục nhận tiền cá cho cuộc bầu cử 2019 ở Ukraina.

Hiện dữ liệu cảm tình của đảng Người hầu nhân dân trên bảng l;à 45,5%, tủi lệ cá là 1,4 (một ăn một phẩy bốn)

Đảng “Cương lĩnh đối lậpvì đời sống” có hệ số cá 1,65.

Các Sòng tin tưởng rằng đảng Golos sẽ vượt ngưỡng 5% để có mặt trong quốc hội khóa 9. Hệ số cho Golos là 1,72%, với chỉ số cảm tình 8,5%.

Đảng Batkivschina và Đoàn kết Châu Âu đều có tỉ lệ ủng hộ của cử tri tương đồng nhau – 7,5% và vì thế hệ số cá của hai đảng này cũng tương đồng – 2,20.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề