Sáng 10/07: Tuy 3 ngày liên tiếp số ca nhiễm mới hơn 800, nhưng hôm nay số khỏi bệnh cao kỷ lục

*Tổng số – 52043, thêm 819 ca mới trong 24h

*Trong đó 1345 tử vong, (+18)

*Khỏi bệnh: 24 800 (+1016 trong 24h, đây là con số cao kỷ lục từ trước tới nay)

*Tỉnh Lvov lần đầu tiên trong tháng số ca nhiễm mới dưới 100: có 82 ca

*TP Kiev lại ở mức cao và đứng đầu về số ca mới: 118 ca mới

*Tỉnh Kharcov có 56 ca mới

*Tỉnh Odessa có 56 ca mới

Lê Thái kỳ dịch

»Cùng chủ đề