Chúng tôi giới thiệu tư liệu từ ngồn tin đăng tải trên Fb dưới đầu đề “Sự thật về Barabasovo nên biết”. Bởi vì đây là thông tin từ mạng xã hội cho nên không thể xem là thông tin chính thức và vì vậy chúng tôi giới thiệu bạn đọc chỉ để tham khảo theo nguồn ở đây >>>Muốn biết rõ hơn vào đây ТЦ “Барабашово”

Theo nguồn tin của trang Fb này: 

Các doanh nhân chủ sở hữu các cửa hàng tại Barabasovo đã trả hàng  chục  hàng trăm ngàn đô la Mỹ cho các cửa hàng này đã có cơ hội để ký kết các hợp đồng thuê trực tiếp những mẩu đất mà trên đó có cửa hàng của mình cùng với các hạng mục kho tàng mà không cần tới “dịch vụ” của nhà tài phiệt.

Số của những thửa đất này theo Đăng bộ bản đ địa chính:
1 – 6310136600:07:046:0008
2 – самовольный захват земельного участка – thửa đất tự chiếm dụng
3 – самовольный захват земельного участка – thửa đất tự chiếm dụng
4 – самовольный захват земельного участка – thửa đất tự chiếm dụng
5 – 6310136600:09:001:0031
6 – 6310136600:09:001:0023
7 – 6310136600:14:001:0014
8 – 6310136600:07:050:0012 + самозахват + 6310136600:09:001:0021 + самозахват (thêm một phần tự chiếm dụng)
9 – 6310136600:07:050:0009
10 – 6310136600:09:001:0022
11 – 6310136600:09:001:0010
12 – самоволный захват земельного участка – thửa đất tự chiếm dụng
13 – 6310136600:09:001:0006
14 – самоволный захват земельного участка – thửa đất tự chiếm dụng
15 – 6310136600:09:001:0018
16 – 6310136600:09:001:0045
17 – самоволный захват земельного участка – thửa đất tự chiếm dụng
18 – 6310136600:09:001:0068
19 – 6310136600:09:001:0051
20 – 6310136600:09:001:0052
21 – 6310137500:02:043:0027
(Tags/Thẻ để tra bằng công cụ tìm kiếm google) >>#Украина #Харьков #Барабашово #Фельдман #земля #рекет#вымогательство #шантаж #предприниматель #защита #кернес)

Người của ông Feldman dự định sẽ lừa gạt lần nữa các doanh nhân như thế nào?

Từ các nguồn tin chính xác biết được rằng, sau khi hiểu được sự vô vọng của những nỗ lực đe dọa các doanh nhân trên chợ Barabasovo và bằng cách lừa gạt, đe dọa lại định chiếm tiền của các doanh nhân trên chợ thì những người của ông Feldman doan thảo ra kế hoạch hợp thức hóa các địa điểm bán hàng (cửa hàng) được xây dựng lên bằng tiền của những người sở hữu cửa hàng – các doanh nhân trên chợ Barabasovo.

Tất cả những người có cửa hàng trên chợ Barabasovo, đã mua chỗ ở ông Feldman bằng tiền của mình (hàng chục, hàng trăm ngàn đô la) cần thiết phải làm đơn lên thị trưởng tp Kharkiv Gennady Kernes. Mẫu đơn có kèm theo đây.

Thứ tự các hành động cần thiết:

1. Doanh nhân tự tay mình viết đơn (điền) theo mẫu kèm theo, làm thành 2 bản có chữ ký của mình.

  1. Đơn đã có chữ ký mang tới phòng hành chính của HĐ tp Kharkiv (Quảng trường Konstitutsii,7) và nộp ở đó, ký vào giấy nộp đơn và nhận lại cho mình một bản có dấu của HĐ về tiếp nhận đơn, hoặc là doanh nhân chuyển đơn đã ký cho Nhóm sáng kiến để họ thu thập tất cả các đơn lại cùng đưa tới Hội đồng thành phố nhưng cũng phải có chữ ký giao-nhận và sau đó Nhóm sáng kiến sẽ thay mặt doanh nhân làm việc với Hội đồng thành phố.
  2. Mẫu đơn gửi chính quyền tp Kharkiv >> 

Hướng dẫn >> 

Nguồn: ТЦ “Барабашово”/Internet

»Cùng chủ đề