Kể từ ngày 14-9-2009 Ucraina chuyển sang code điện thoại mới theo Kế hoạch của Bộ thông tin và liên lạc số 1200 ngày 29-9-2008.

Cụ thể, từ 00:00 giờ ngày 14-9-2009 các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại sẽ chuyển sang code vùng từ mô hình “0XX” sang “XX”. Số 8 thể hiện cuộc gọi toàn quốc (quốc tế) sẽ chuyển thành số 0, code 8-10 dùng cho các cuộc gọi quốc tế sẽ được thay bằng code “0-0”, còn code cho khu vực Kiev sẽ chuyển thành “45” (xem bảng 1).

Theo thông tin từ Cơ quan liên lạc quốc gia cho biết, việc thay đổi chỉ liên quan đến số đầu tiên để thực hiện cuộc gọi liên thành phố và quốc tế, code toàn quốc cũng như code các mạng di động. Trong đó việc chuyển đổi của mạng cố định và di động được thực hiện cùng một lúc.

Số 8 dùng để thực hiện cuộc gọi liên thành phố và gọi di động giờ được chuyển thành số 0. Cách thực hiện cuộc gọi vào mạng di động cũng thay đổi, ví dụ số điện thoại mạng Astelit (TM life) giờ đây sẽ phải bấm số “0-93” thay vì “8-093” như trước.

Các cuộc gọi quốc tế sẽ được thực hiện theo đúng quy cách trên toàn thế giới, tức là quay qua số “0-0” (hiện tại là “8-10”).
Thời hạn chuyển đổi đối với các thuê bao mạng cố định của Ukrtelecom chấm dứt vào ngày 15-9-2009. sau thời hạn này khi quay số 8 máy trả lời tự động sẽ hoạt động, thông báo đến thuê bao về việc thay đổi cách gọi.

Các mạng di động sẽ chấp nhận cách quay mới và cách quay cũ cho đến cuối tháng 11. Sau đó máy trả lời tự động sẽ thông báo đến thuê bao về quy định thay đổi cách gọi.

Các thuê bao sử dụng quy cách quay số quốc tế đối với số điện thoại của Ucraina (tức là +380) không cần phải thay đổi gì hết. Chỉ trừ thuê bao khu vực lân cận Kiev.

Cụ thể mã vùng khu vực Kiev là “45” nên cách quay số sẽ chuyển từ “044XX” thành “45XX”, trong đó XX là code khu vực gọi.
Các dịch vụ quay số toàn cầu mất tiền cũng thay đổi, ví dụ dịch vụ “8-900” sẽ chuyển thành “0-900”, dịch vụ “8-900-30” chuyển thành “0-900-30”.

Bảng 1. Ví dụ về cách quay số theo quy định mới

 Mạng, khu vực  Trước 14-9-2009 Sau 14-9-2009
 Cách quay quốc tế cho số điện thoại Ucraina
(Gọi từ các nước khác vào Ucraina)  
 Kiev  +380-44-số thuê bao 
 Odessa  +380-48-số thuê bao 
 MTS  +380-50-số thuê bao 
 Astelit, TM life   +380-93-số thuê bao 
Sử dụng mã mạng điện thoại tự động Ucraina 
 Kiev   8-044-số thuê bao  0-44-số thuê bao
 Odessa  8-048-số thuê bao  0-48-số thuê bao
 Sumi  8-054-số thuê bao  0-54-số thuê bao
 Gọi đến thuê bao di động 
 MTS  8-050-số thuê bao  0-50-số thuê bao
 Asstelit, TM life  8-093-số thuê bao  0-93-số thuê bao
 Kievstar  8-067-số thuê bao  0-67-số thuê bao
 Ukrtelecom  8-091-số thuê bao  0-91-số thuê bao
Cuộc gọi ra ngoài biên giới Ucraina      

 

Đến bất kỳ nước nào  8-10-mã nước-mã vùng/mã mạng-số thuê bao   0-0-mã nước-mã vùng/mã mạng-số thuê bao

Phuong Anh
theo LIGABusnesInform

»Cùng chủ đề