Ukraina đã sẵn sàng cho cuộc khủng hoảng nhiều hơn so với năm 2008 – thủ tướng Ukraina Shmygal tuyên bố. Ông cũng cho rằng chưa thấy cần thiết phải ban bố tình trạng khẩn cấp để chống dịch bệnh coronavirus.

Thủ tướng nói điều này trong chương trình “Tự do ngôn luận” trên kênh ICTV, phóng viên TTX Ukrinform báo cáo.

“Hiện tại, không cần thiết phải đưa ra tình trạng khẩn cấp ở Ukraina. Tình trạng khẩn cấp được đưa ra khi thực sự có những sự kiện bất thường. Ngày nay, sự phát triển của coronavirus (ở Ukraina – ed.) trái ngược với nhiều nước châu Âu”, – người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh.

“Bất chấp những thách thức mới, chính phủ thấy không có lý do gì để tái cơ cấu lại nợ công và kêu gọi không suy đoán về vấn đề chính sách nợ của nước ta”, – ông Smygal lưu ý.

Thủ tướng nói: Ukraina đang bước vào thời kỳ hỗn loạn với các vị thế mạnh hơn nhiều so với các cuộc khủng hoảng trước đây: dự trữ quốc tế đang ở mức cao nhất trong những năm gần đây, lạm phát thấp kỷ lục, ngân sách nhà nước cân bằng và tỷ lệ nợ công trên GDP đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 44, 3%.

“Ukraina sẵn sàng hơn cho một cuộc khủng hoảng tiềm năng so với năm 2008. Chúng ta có dự trữ đáng kể, cả tính thanh khoản cao của các ngân hàng, và tất cả các thông số kinh tế vĩ mô trong tình trạng tốt hơn”, – Thủ tướng Ukraina, ông Denis Shmygal nói.

Mặc dù tình hình khó khăn liên quan đến sự lây lan của coronavirus, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện Chiến lược quản lý trung hạn nợ công, đã đa dạng các nguồn huy động vốn để tài trợ cho ngân sách nhà nước và sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với các chủ nợ.

Nguồn: TTX Ukrinform

»Cùng chủ đề