Tổng thống Slovenia Borut Pakhor đề xuất Liên minh Châu Âu cấp “chế độ đặc biệt” cho Ukraina và Thổ Nhĩ Kỳ và cấp thành phần đầy đủ ở EU cho các nước Tây Balcan.

Ông đã phát biểu tại Diễn đàn về tương lai của EU được tổ chức ở Bled (Thỏ Nhĩ Kỳ), báo RBC-Ukraina đưa tin. >>Anadolu. Bộ trưởng ngoại giao Thổ Nhĩn Kỹ đã phê phán tổng thống Slovenia bằng cách nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ muốn thành viên đầy đủ của EU.

“Tôi không biết tại vì sao các vị lại suy nghũ lại. Có thể tổng thống Pháp Macron đã gây nên ảnh hưởng. Nhưng cần có nguyên tắc thừa kế nhà nước, cả EU cũng vậy”, – ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói. Ngoài trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị thương lượng với EU evef gia nhập khối này.

Nguồn: RBC-Ukraina

»Cùng chủ đề