Có khoảng 1 000 sinh viên trường đại học quốc gia Kyiv Shevchenko tập trung ở Nhà đỏ biểu tình chống hiệu trưởng của trường đã quyết định cho phép cựu trưởng ban hành chính phủ tổng thống Victir Yanukovich Andrey Portnov trở lại chức vụ giáo sư và giảng dạy tại trường này.

Bên cạnh tòa
nhà đỏ của trường ĐH Shevchenko có khoảng 1 000 sinh viên tập trung họ giương
cao những khẩu hiệu chống Portnov: “Portnov – tới Rostov”, “Portnov cút đi”.

 Những người biểu tình đọc lời kêu gọi hiệu trưởng nhà trường Guberskiy đòi sa thải ông Portnov.

Portnov đã
trốn cơ quan điều tra ở Viena suốt 5 năm qua, sau bầu cử tổng thống mới trở lại
ukraina và được trường ĐH Shevchenko phục hồi chức vụ giáo sư và cho vào biên
chế giảng dạy tại trường.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề