Sinh bệnh vì thiếu sex bởi Nguyễn Quang

Mỗi lần chồng có lỗi, chị Thương lại “cấm vận” để “dạy dỗ”, nhưng hậu quả là chính chị lại luôn cảm thấy bực bội, mất ngủ, khiến mặt nổi đầy mụn.