Dự thảo của chính phủ về ngân sách nhà nước cho năm tới là một lời hứa hẹn trước cuộc bầu cử. Phó trưởng Ban Thư ký của Tổng thống – ông Aleksandr Shlapak đã tuyên bố như vậy, theo tin từ cơ quan ngôn luận của người đứng đầu nhà nước.

“Ngân sách này – là ngân sách của những hứa hẹn trước cuộc bầu cử, xảo quyệt và hèn nhát, các thế hệ mai sau của Ucraina sẽ phải chịu những điều này”, – ông nói.

Phó trưởng Ban Thư ký cũng lưu ý rằng trong năm tới văn phòng chính phủ dự kiến tạo ra gánh nặng quốc gia về ngân sách lên tới gần 1,8 lần.

“Điều này một lần nữa sẽ là kỷ lục mới, mà chúng ta thiết lập theo tốc độ tăng trưởng của các khoản nợ mà những thế hệ tiếp theo sẽ phải chịu”, – ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó Shlapak còn nói rằng ngân sách nhà nước lại một lần nữa được dự kiến trên cơ sở kinh tế vĩ mô khó hiểu.

“Ngân sách không xem xét hoặc không hỗ trợ bất kỳ cải cách cơ cấu nào – không về phương diện thu thuế, ngân sách, xã hội, thị trường khí đốt, cũng như những điều cần thiết cho đất nước chúng ta trong tình trạng hiện nay”, – Phó trưởng Ban thư ký của Tổng thống nói thêm.

Theo ông, “cuộc cải cách giả tạo”, mà trong kết quả của nó tạo ra 12000 ngân sách địa phương, sẽ chỉ dẫn đến việc phân tán nguồn lực hạn chế và sẽ tiêu tốn ngân sách nhà nước gần 18 tỷ tiền trợ cấp bổ sung để cân bằng, sẽ được gửi từ Kiev tới những địa phương này.

Shlapak cũng lưu ý rằng theo dự thảo ngân sách cho năm tới, trong Quỹ ổn định các nguồn lực dành cho sự phát triển đất nước không được tích lũy.

“Năm 2010 – cũng như trong năm 2009 – sẽ thấy rõ sự thất bại hoàn toàn về việc duy trì các tiêu chuẩn xã hội”, – Shlapak nói.

Theo ông, trong năm tới sẽ chỉ tăng mức sống tối thiểu lên 9,7%, do đó, ngay cả khi lạm phát thực tế không vượt quá dự kiến trong ngân sách, thì sau năm 2010 những người về hưu sẽ không được nhận thêm 2086 grivna.

“Tóm lại, chính phủ – giống như trong năm nay – xây dựng khả năng duy nhất cho việc sử dụng các nguồn ngân sách – bắt đầu từ các khoản nợ và thiếu hụt quốc gia, các khoản tiền bảo đảm quốc gia chưa bị phân tán và kết thúc bằng việc quản lý 12 nghìn ngân sách địa phương”, – Shlapak nói.

Trước đó, Thủ tướng Ucraina – bà Yulia Tymoshenko đã ký ngân sách nhà nước vào ngày 15 tháng 9, cùng ngày tài liệu này đã được trình Quốc hội.

NguyenNghia
theo Min

»Cùng chủ đề