Tại tp Dnipro cục an ninh Ukraina và cơ quan công tố đã xóa sổ trung tâm rửa tiền của Nga với số lượng tiền lưu thông lớn 700 triệu Hrivnia. Cơ quan SBU thông báo trên trang website. >>сайте СБУ.

Trung tâm rửa tiền do một ngân hàng Nga kiểm soát và đã làm việc theo thỏa thuận với chủ sở hữu ngân hàng được đăng ký ở Nga. Những người tổ chức mở hàng loạt công ty ma để “cung cấp dchj vụ” tối giản hóa thuế và cấp tín dụng bất hợp pháp cũng như chuyển tiền từ tài khoản thành tiền mặt.

Các doanh nghiệp đặt hàng chuyển tiền phi tiền mặt vào tài khoản các xí nghiệp giả hoạt động được đăng ký theo tên của những người trung gian. Sau đó tiền được lấy ra bằng tiền mặt, có vẻ như là tiền thưởng. Đồng thời giám đốc doanh nghiệp nhận tiền không hề làm thủ tục cho ngân hàng và cũng không ký văn bản nào.

Như vậy trong vòng năm 2016-2017 đã chuyển sang tiền sạch 700 triệu tiền đen.

“Trong thời gian lục soát tại nơi ở, trong xe hơi của các nhân vật liên can đã thu giữ 1,2 triệu Hrivnia, 42 con dấu các xí nghiệp giả họa động kinh doanh và các tài liệu làm bằng chứng phạm tội”, – cơ quan SBU cho biết.

Lb.ua

»Cùng chủ đề