Hoạt động của một tổ chức xã hội bị đình chỉ do SBU phát hiện những bằng chứng hoạt đổng chống Ukraina và tuyên truyền cho Nga.

Báo Censor.net dẫn nguồn tin của SBU cho biết. >>пресс-центр СБУ.

Cơ quan tác chiến của SBU đã xác định được rằng các đại diện của một cơ cấu thân Nga ở Ukraina chuyên làm công tác tuyên truyền cho Nga chống lại Ukraina. Họ làm cái việc tuyên truyền cái gọi là “Thế giới Nga” theo đơn đặt hàng của đặc vụ Nga để nhận tiền cho sự tồn tại của cái gọi là tổ chức xã hội này.

Bởi sự chi phí tài chính của đặc vụ Nga tổ chức này làm công việc in ấn tài liệu và phát tán trong xã hội với nội dung chống Ukraina, tuyên truyền Thế giới Nga. Những hành động của họ cũng với các tài liệu họ phát tán là vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina.

Nguồn: Censor.net

»Cùng chủ đề