Cục an ninh quốc gia Ukraina SBU cùng với viện công tố tối cao Ukraina trong thời gian gần đây đã phát hiện các sự kiện đánh cắp tiền tái cấp vốn từ Ngân hàng quốc gia Ukraina (NBU) do quản trị của 4 ngân hàng thương mại thực hiện với số tiền 6 tỷ.

“Con số thiệt hại lớn nhất tiền do NBU tái cấp vốn là 4,3 tỷ Hrivnia do các cán bộ một ngân hàng thực hiện”, – phòng báo chí của cơ quan SBU thông báo. Theo thông tin của SBU những quan chức của các ngân hàng đã thực hiện một số sơ đồ đánh cắp tiền tái cấp vốn. “Nói riêng, cho dù đã có các điều kiện nhận tiền tái cấp vốn quản trị các ngân hàng thương mại  với mục đích đưa tiền tín dụng ra khỏi cơ cấu họ đã cấp tín dụng cho những ngân hàng mà họ kiểm soát nhưng thực chất đã phá sản và mua các “Giấy có giá rác” bằng tiền của NBU. Những người này đồng thời sử dụng các thủ đoạn lừa bịp với các bất động sản thế chấp ở ngân hàng, và đưa chúng ra khỏi cân đối tài sản của các ngân hàng một cách bất hợp pháp”, – trong thông báo nói.

Cho đến ngày hôm nay Quỹ bảo đảm tiền gửi cho các cá thể đã áp dụng hành chính tạm thời đối với những ngân hàng này và bắt đầu lộ trình xóa số các ngân hàng này, bởi thế các khỏan thanh toán cho người gửi tiền sẽ lấy từ quỹ bảo đảm tiền gửi, cơ quan SNU cho biết.

NBU đã thông qua 48 quyết định đưa các NHTM vào loại không có khả năng thành khoản, trong số đó có 15 ngân hàng trong năm 2015, còn trong năm 2014-2015 đã thu giấy phép hoạt động và xóa sổ 36 ngân hàng, trong số đó trong năm 2015 là 17 ngân hàng.

Nguồn: “ZN,UA”.

»Cùng chủ đề