Cơ quan SBU đã bắt giữ người dân ở tp Pavlograd của tỉnh Dnipro, người đã công bố những chiêu thức tránh khóa mạng “Vkontakte” – một mạng xã hội thường xuyên chống Ukraina. Ngoài ra, người quản trị này còn bày cách đảng nhập các mạng xã hội của Nga mà Ukraina cấm. Cơ quan SBU thông báo. >>пресс-центр СБУ.

Co quan điều tra phát hiện rằng, vào năm 2016 cơ quan đặc vụ Nga đã “làm việc” với người này và đề xuất với anh ta làm quản trị mạng, đưa những thông tin chóng Ukraina lên các mạng xã hội và Internet.

Theo chỉ đạo của cơ quan đặc vụ Nga anh ta đã đưa những bài báo viết sẵn, những bức ảnh và video có nội dung chống Ukraina lên Internet, SBU cho biết.

Gần đây anh ta nhận được chỉ thị phổ biến cách tránh khóa mạng xã hội mà ở Ukraina đã bị cấm để đưa các thông tin xấu chống Ukraina thông qua sử dụng VPN-servis. Anh ta đã pjoor biến những bản hướng dẫn đăng nhập vào các mạng xã hội và tài nguyên Internet mà ở Ukraina bị cấm đăng nhập.

Khi lục soát nơi ở, cơ quan SBU đã phát hiệu nhiều phương tiện và công cụ, tư liệu chống Ukraina do cơ quan đặc vụ Nga cung cấp.

»Cùng chủ đề