Nữ “tình nguyện viên” bằng mọi cách chiếm cảm tình của các quân nhân để thu thập các thông tin quân sự sau đó chuyển cho quân khủng bố trên lãnh thổ bị chiếm đóng ở Donbass.

Người phụ nữ này đã bị cơ quan SBU bắt giữ trên khu vực phân cách ở Donbass khi đang chuyển thông tin cho quân khủng bố.

Cơ quan báo chí của SBU thông báo.
Nữ “tình nguyện viên” này được cài từ năm 2018. Từ đó bà duy trì liên lạc với quân khủng bố trong cái gọi là “Bộ an ninh” của cái gọi là “cộng hòa nhân dân”.
Để thực hiện mưu đồ của mình bà thường xuyên giúp các binh sĩ OOS giải quyết các vấn đề đời sống, cung cấp thực phẩm do nhà tự làm ra. Các thông tin bà thu được và chuyển cho quân khủng bố, được quân đội Nga và quân khủng bố sử dụng chống lại quân đội Ukraina bằng những đợt tập kích và phá hoại tại tỉnh Lugansk. Bà đã bị cơ quan SBU bắt trong khi chuyển thông tin cho quan khủng bố.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề