Cơ quan báo chí SBU thông báo rằng hai binh sỹ biên phòng cùng vói cựu nhân viên cục tần tra đã nhận tiền từ những người nước ngoài để đóng dấu nhập cảnh vào/ra lãnh thổ Ukraina.

Cán bộ cục đấu tranh với tham nhũng và tội phạm có tổ chức của SBU đã phát hiện và ngăn chặn tội phạm xảy ra trong đội bảo vệ biên giới tỉnh Kharkiv.

Cơ quan SBU đã bắt giữ một binh sĩ và người đồng lõa khi nhận 1350 đô la. Họ đã bị bắt giữ để làm thủ tục tố tụng.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề