Alexander Savchenko – phó thống đốc Ngân hàng quốc gia(NBU), mà đã từ chức vào ngày hôm nay cho biết, Tổng thống và Ban thư ký tổng thống thường bằng cách này hay cách khác can thiệp vào công việc nội bộ của NBU.

“Trong các hoạt động, cũng như cấu trúc của chúng tôi thường chịu sự can thiệp của bên phía Tổng thống và một số đảng phái… Tất cả điều này dẫn đến một sự lạm phát và mất giá của đồng grivna,” – Savchenko phát biểu trong một cuộc họp báo.

Theo ông, “bây giờ NBU không phải là một cấu trúc độc lập nữa, bởi vì nó chịu sự chi phối của các nhà chính trị.”

Ông cho rằng, điều cần thiết bây giờ là phải làm cho NBU hoạt động độc lập với Ban Thư ký tổng thống. “Các thành viên của Ban Thư ký biết cách làm việc tốt hơn những nhân viên của NBU thì hãy chính thức thay thế họ, chứ không nên can thiệp tay ngang như hiện nay,” – Savchenko nói.

Khi trả lời câu hỏi của các phóng viên về động cơ từ chức của ông, cựu phó thống đốc cho biết “đây là một sự kháng nghị đối với sự bất đồng quan điểm với lãnh đạo NBU về các chính sách tỷ giá và kinh tế”.

Savchenko, là trưởng bộ phận kiểm soát tiền tệ và cấp giấy phép quản lý, đồng thời kiểm soát những rủi ro và đội ngũ quản lý các dự án tín dụng quốc tế của NBU.

Như trước đó chúng tôi đã đưa tin, vào tháng 3-2009, khối BYUT đã có đề nghị sa thải thống đốc NBU Vladimir Stelmakh, và bổ nhiệm Savchenko lên nắm quyền.

Phamxuan
theo Kor

»Cùng chủ đề