Đại biểu của Đảng các miền Nicôlai Azarôv thông báo rằng sau một năm dự trữ tiền tệ của Ucraina giảm 2 lần. Thông báo này được đăng trên tờ Ucrainskaya Pravda và phát trên kênh truyền hình Inter.

Theo lời của đại biểu này thì dự trữ tiền tệ sau một năm giảm gần một nửa từ 21 tỷ xuống còn 14 tỷ đô la.

Ngoài ra, trả lời cho câu hỏi nhà nước sẽ chi trả khoản tín dụng vay của IMF như thế nào, Azarôv nói rằng:”Cách tốt nhất giống như những người bôn-sê-vích làm vào năm 1917: chế độ Nga hoàng lấy gì thì phải trả lại hết”.

Azarôv cũng nhấn mạnh rằng:”Về nguyên tắc thì phải làm sao cho kinh tế phát triển, phải có được thu nhập và chúng ta phải tích lũy chúng lại”.

Ngoài ra đại biểu còn cho rằng việc tái tư bản hóa các nhà băng là một cơ cấu tham nhũng. Ông nói rằng:”Ucraina trong 4 năm gần đây đã nợ các ngân hàng hơn 100 tỷ đô la. Đó là căn cứ vững chắc để nghi ngờ rằng Ucraina có khả năng trả khoản nợ đó hay không. Tốt hơn chúng ta hãy chuyển khoản nợ đó thành vay tín dụng và đặt điều kiện để có thể trả được.

Azarôv nói thêm:”Các khoản tín dụng đó sẽ đi đâu?Sẽ đi vào việc tái tư bản hóa. Tái tư bản hóa là tăng vốn điều lệ của ngân hàng. Chính phủ mua lại các nhà băng phá sản. Không chỉ đơn thuần là mua lại tòa nhà, mà chính phủ còn chịu trách nhiệm cho những khoản nợ của ngân hàng bị phá sản”.

Đại biểu khẳng định rằng:”Như vậy một phần nợ của các ngân hàng thương mại sẽ chuyển thành nợ của quốc gia. Tại sao điều này quan trọng đối với IMF? Bởi vì họ hiểu rất rõ rằng tự bản thân các doanh nghiệp hoạt động thương mại không thể trông chờ vào chính mình”.

Azarôv cho rằng khoản tín dụng của IMF có thể giúp cho nền kinh tế chỉ trong trường hợp nếu như chương trình chống khủng hoảng được chấp nhận. Ông nói rằng các đại biểu không tán thành chương trình chống khủng hoảng của chính phủ.

Theo ông, yêu cầu của các đại biểu đối với chính phủ và liên minh cầm quyền rất đơn giản đó là thay đổi về ngân sách và chương trình chống khủng hoảng- đây là hai nhân tố chính tạo điều kiện thuận lợi cho Ucraina thoát khỏi khủng hoảng.

NNC
theo Kor