Việt Nam sau đại dịch Covid nổi lên sáng nhất trong các vì sao, thế giới càng hỗn loạn thì Việt Nam lại là tấm gương sáng cả về kinh tế, chính trị và trên trường quốc tế. Trong bản tin còn có những đánh giá về thời sự thế giới, nhất là nội bộ nước Mỹ và tình hình Trung Quốc, phần cuối là bình luận và dịch thuật việc đóng cửa chợ Barabashova, cuộc xung đột nhiều năm chưa được giải quyết, mọi người còn gọi là thủ phủ kinh tế chợ của người Việt Nam tại Kharcov-Ukraina. Mới quí vị và các bạn cùng theo dõi.

https://www.youtube.com/watch?v=GTbYoDrPsGY&t=6s
»Cùng chủ đề