Nói chung chỉ riêng trong tháng 12 tại các nhà máy chế tạo xe hơi đã sản xuất 932 xe hơi, tăng 37,5% so với năm 2016.

Cả năm 2017 số xe hơi sản xuất ở Ukraina so với năm 2016 tăng lên 68,1% – đạt mức 8 586 chiếc, trong thông báo của hiệp hội công nghiệp xe hơi nói.

Theo dữ liệu của hiệp hội sản xuất xe hơi trong năm 2017 riêng sản xuất xe thương mại giảm so với năm ngoái 19,4%, xe buýt – tăng 1,5 lần.

Trong tháng 12 số xe buýt được sản xuất ở Ukraina là 117 chiếc, tăng 422% so với tháng 12 năm 2016.

Nhà sản xuất xe hơi và xe ô tô buýt lớn nhất ở Ukraina là tập đoàn “UkrAuto” (Nhà máy ZAZ ở Zaporizhzhya), tập đoàn “Bogdan”, tập đoàn “Eurocar”, tập đoàn “Etalon”.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề