Sản xuất điện lực trong hệ thống năng lượng của Ucraina (OES) từ tháng Giêng-tháng bảy năm 2009 đạt 97 tỷ 475,6 triệu kWh, giảm 15,3% (17 tỷ 594,3 triệu kWh) so với cùng thời điểm của năm 2008.

Sản lượng điện hạt nhân (NPP) trong khoảng thời gian này giảm 11,8% – 47 tỷ 499,3 triệu kWh, các nhà máy nhiệt điện (TPP) và trung tâm nhiệp điện (CHP) của Bộ Năng lượng giảm tới 21,4% (38 đến 400 kWh), chỉ có thuỷ điện (HPP) tăng 1% (7 tỷ 431,4 triệu kWh) so với năm ngoái.

Nhà máy điện hạt nhân trong 7 tháng năm 2009 đóng góp 48,7% tổng sản lượng vào lưới điện của Ucraina (trong năm 2008 – 46,8%), các nhà máy nhiệt điện – 39,4% (42,5% năm 2008), Thủy điện – 7,6% (6,4%), các trạm máy phát CHP – 4,3% (4,3%).

Trong năm 2009, nhà máy điện hạt nhân và nhiệt điện đã giảm 9,6% lượng nhiệt năng (1 triệu 577,6 nghìn Gcal) – xuống còn 14 triệu 906,8 nghìn Gcal.

Theo số liệu của Bộ năng lượng và nhiên liệu, sản xuất điện tại Ucraina trong năm 2008 đạt 191,688 tỷ kWh, giảm 1,8% so với năm 2007.

NguyenNghia
theo MBUS

»Cùng chủ đề