Sản xuất công nghiệp tháng sáu của Ucraina giảm 27,5% so với tháng sáu năm 2008, đi lên so với tỷ lệ giảm 31,8% của hai tháng trước.

Theo Uỷ ban thống kê quốc gia thông báo, tính đến hết sáu tháng đầu năm nay sản xuất công nghiệp trong nước giảm so với cùng kỳ năm ngoái 31,1%, trong khi theo kết quả của ba, bốn và năm tháng đầu năm chỉ số này giữ ở mức 31,9%.

Uỷ ban thống cũng cho biết, tổng sản lượng công nghiệp tháng sáu năm nay tăng 3,1% so với tháng năm.

Theo con số của Uỷ ban, có nền sản xuất đi xuống mạnh nhất trong tháng sáu năm nay so với tháng sáu năm ngoái là ngành chế tạo máy – 48% (trong đó sản xuất phương tiện giao thông giảm 68,2%), sản xuất vật liệu xây dựng và các sản phẩm phi kim loại khác giảm 42,2%, luyện kim – 39,3%, khai thác khoáng sản, trừ năng lượng-nhiên liệu – 31,8%.

Ngành chế biến gỗ chịu thiệt hại khá lớn với 25,5% suy thoái, hoá chất và hoá dầu – 25,3%, công nghiệp nhẹ – 21,9%.

Vững vàng vượt qua suy thoái hơn cả là ngành khai thác tài nguyên năng lượng và nhiên liệu – ngành này chỉ mất 1,9%, công nghiệp thực phẩm tăng trưởng lần đầu tiên kể từ thời điểm bắt đầu khủng hoảng với 0,9%.

Theo tin đã đưa, trong tháng 3 sản xuất công nghiệp của Ucraina giảm so với cùng kỳ năm ngoái 30,4%, tháng 2 – 31,6%, tháng giêng – 34,1%.

Tổng sản lượng công nghiệp Ucraina năm 2008 so với năm trước giảm 3,1%, trong khi năm 2007 tăng 10,2%.

Lê Tâm
theo Delo