Uỷ ban thống kê quốc gia thông báo về tốc độ suy giảm sản lượng công nghiệp của Ucraina. Hồi mùa xuân công nghiệp giảm 31,8%, trong tháng 6 giảm 27,5%, tháng 7 – 16,7%. Tuy nhiên tốc độ giảm giá trị công nghiệp tại Ucraina vãn ở mức cao nhất tại khu vực SNG.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 7 tốc độ giảm giá trị công nghiệp đã giảm còn 30,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Uỷ ban thống kê quốc gia cũng nói rõ, tổng sản lượng công nghiệp trong nước của tháng 7 năm nay đã tăng 4,9% so với tháng sáu.

Trước đó có thông báo, tốc độ giảm sản lượng công nghiệp tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái chậm lại còn 27,5% so với 31,8% của tháng 4 và 5.

Theo thông tin của Uỷ ban thống kê quốc gia, giảm mạnh mất trong các ngành kinh tế so với tháng 6 năm ngoái là chế tạo máy – 52,9% (sản xuất các phương tiện giao thông – 66%), sản xuất vật liệu xây dựng và các sản phẩm phi kim loại – 38,4%, hoá chất – 31,1%, luyện kim – 30,4%, chế biến gỗ – 29,1%.

Công nghiệp nhẹ chịu thiệt hại mạnh – giảm 20,8%, công nghiệp giấy xenlulo và ngành in – 20,4%.

Trong lĩnh vực sản xuất và phân phối năng lượng, khí đốt và nước giảm 16,7%, công nghiệp khai thác – 13,5%, công nghiệp thực phẩm – 8,7%.

Tổng sản lượng công nghiệp tại Ucraina năm 2008 so với năm trước đã giảm 3,1%, trong khi đó năm 2007 tăng 10,2%.

Phuong Anh
theo Delo