Giá mua đô la Mỹ thấp nhất trong ngày giao dịch là 21,00uah, cao nhất là 21,07uah. Giá bán tối thiểu khi mở sàn 21,04uah, tối đa – 21,15uah.

Trong khi đó trên thị trường tiền mặt tại các ngân hàng giá mua đô la tăng bình quân 8 cô-pếc, đạt mức 20,8276uah. Giá bán tiền mặt tại các ngân hàng giảm 2 cô-pếc, ở mức 22,0083uah.

Exchange trend giảm giá >>

Giao địch đồng rúp ngau khi mở giao dịch – 0,3864/0,3881uah, tới khi đóng cửa giao dịch – 0,3827/0,3838uah.

Giao dịch euro bắt đầu từ 23,7859/23,8572uah. Khi kết thúc giao dịch – 23,5473/23,5879uah.