Sai lầm chung của đội ngũ tổng thống Pstro Poroshenko là sự đánh giá mức nguy cơ từ miền đông Ukraina. Báo “Novoye Vremya” dẫn lời ông Boris Lozhkin, cựu trưởng ban hành chính phủ tổng thống đưa tin. (>>”Новое время“).

“Thật khó nói về các sai lầm, khi những gì xảy ra trong thời gian đó. Ai có thể giả thiết được “người xanh” xâm nhập vào Donbass?”, – ông Lozhkin nói.

Ông Lozhkin cũng nói về doanh nghiệp của Poroshenko.

“Là người có quá khứ kinh doanh tôi nói rằng trong năm 2014-2015, và cả năm nay bán doanh nghiệp thật không đơn giản. Có thể cho, tặng, tất nhiên rồi, nhưng bán thì thâm chí với giá rẻ cũng rất khó. Bạn hày tự nhìn xem. Bây giờ có những thương vụ lớn ở Ukraina hay không?. Tôi mấy lần liền bàn với tổng thống vấn đề này. Tôi có cảm giác chắc chắn rằng ông ta hài lòng bán doanh nghiệp đi, nhưng tôi nghĩa vẫn không bán được”, – đại diện đội ngũ Poroshenko kể.

Như đã biết, Poroshenko sau khi trở thành tổng thống đã từ chối bán kênh truyền hình “Kênh-5”, còn tập đoàn Roshen chuyên thành “quỹ mù” (do người đại diện quản trị) của gia đình Rodshild bằng công ty Offshore. Poroshenko quản quyết rằng trong thời gian làm tổng thống ông không còn ảnh hưởng tới doanh nghiệp “Roshen”.

Vào năm 2015 người đứng đầu NBU valeria Gontareva tuyên bố rằng theo luật thì tổng tống không có nghĩa vụ phải bán doanh nghiệp của mình.

Ngày 29 tháng 8 Poroshenko đã tuyên bố cách chức ông Lozhkin và cử ông Rainin thay thế trên cương vị người lãnh đạo Ban hành chính phủ tổng thống.

Nguồn: Ukrainska Pravda

»Cùng chủ đề