Cựu tổng thống Gruzia, thủ lĩnh đảng “Lực lượng mới” Mikhail Saakasvili kêu gọi các chính trị gia đối lập liên kết lại và tuyên bố lập thành phố lều trại “Nova Sich” bên cạnh nhà quốc hội.

“Tôi kêu gọi các thủ lĩnh các đảng đối lập hiện nay không phải nói về quyền lợi của các đảng phái. Chúng tôi để sang bên ngọn cờ đầu của “Lực lượng mới”. Vấn đề không phải về đảng phái mà là ở chỗ Ukraina có còn hay không. Chúng tôi kêu gọi tất cả liên kết lại”, – Saakasvili tuyên bố.

“Tôi tuyên bố thiết lập “Sich” ở đây, chúng tôi sẽ mở rộng, chuẩn bị phản công các đợt tấn công của họ… Chúng tôi chuẩn bị cuộc diễu hành quy mô lớn, thu thập chữ ký đòi thoái vị tống thống. Chúng tôi có 150 lều bạt, các tích cực viên của chúng tôi sẽ lập thêm 250 lều bạt ”, – Saakasvili nói.

Ông Saakasvili khẳng định tiền chi cho các hành động chống đối là từ những người dân Ukraina.

Lưu ý rằng, người bạn chiến đấu của Saakasvili là Severion Dangadze đã bị bắt giữ mà không được quyền thế chấp tại ngoại

PS: Sich là loại hình tổ chức của dân Kozak ở miền Zaporizhzhya, Kharkiv và Rostov. Những người dân tập trung ở một khu vực có bảo vệ vòng ngoài để sinh sống và sum họp chung trong một khu vực được gọi là “Sich”. Nội dung khái niệm Sich giống  cách gọi “ấp chiến đấu”, “làng chiến đấu”.

nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề