Tỉnh trưởng tỉnh Odessa Mikhail Saakasvili tuyên bố sa thải tất cả cán bộ của hai đơn vị trong UBHC tỉnh. Ông Saakasvili thông báo cho những người lãnh đạo các phòng ban, phòng tương tác với cơ quan thực thi pháp luật, an ninh và quốc phòng, ngăn chặn tham nhũng và kiểm toán nội bộ hôm thứ 6, ngày 3 tháng 7, TTX Unian đưa tin.

Tại cuộc gặp gỡ những người lãnh đạo đưa ra các báo cáo công tác trong năm 2015 sau đó ông Saakasvilii tuyên bố rằng họ “nói chung, chẳng làm sì sất”. Ông đã phê phán kịch liệt, nói riêng, là trong các báo cáo không có sự kiện nào cụ thể, chỉ chung chung mà không có đưa ra những sự kiện vi phạm nào cụ thể.   “Chúng tôi sẽ dựa vào xã hội, sẽ tìm ra những nhà kiểm toán có kinh nghiệm, các kế toán và các chuyên gia khác để lo liệu những công tác này thay vì những người công chức thờ ơ”, – tỉnh trưởng nói.

Ông nhấn mạnh rằng ông tin cậy xã hội dân sự nhiều hơn các quan chức hiện nay và hứa thành lập “ủy ban 10 người để lo liệu công tác kiểm toán và kiểm soát”. Đồng thời, Saakasvili đề nghị nhân dân tỉnh Odessa “trong thời gian sớm nhất đề xuất những người này”.

Trong cuộc họp với những người đầu ngành tỉnh trưởng đồng thời tuyên bố rằng ông có thông tin về sự kiện tham nhũng trong cơ quan môi trường của tỉnh. “Gần đây ông nói chuyện với các nhà đầu tư và họ than phiền về cơ quan môi trường. Vấn đề nói về 880 triệu đô la đầu tư vào Odessa”, – Saakasvili thông báo. Theo lời ông Saakasvili, các nhà đầu tư “không được giải thích nào trong một thời gian rất dài” và không được cấp giấy phép đầu tư, đồng thời “người ta trắng trợn gợi ý đút lót”.

Chủ tịch UBHC tỉnh Odessa đã tuyên bố cuộc thi tuyển công vụ cho 50 chức vụ trong ủy ban hành chính tỉnh. “Trong tuần này chúng tôi thông cáo tuyển công chức cho 50 vị trí trong UBHC, và tôi kêu gọi các tích cực viên xã hội nộp đơn. Chúng tôi không cần tuyển cán bộ theo mối quen biết, quan hệ huyết thống mà là những tích cực viên chân chính. Và cách tìm họ tốt nhất là thông qua thi tuyển dụng”, – Saakasvili viết trên Fb. Ông Saakasvili bảo đảm rằng UBHC sẽ “nghiên cứu cẩn thận” tất cả các đề xuất do các tích cực viên xã hội đưa ra trước đó, và sẵn sàng “cùng thực hiện những dự án cụ thể”.

Nguồn: “LB.ua”/Unian

»Cùng chủ đề