Theo bình luận của nhà chính trị học Vladimir Fesenko vằng việc trở về ông Saakasvili muốn tạo nên chuyện om sòm và thu hút sự chú ý của dư luận truyền thông tới cá nhân mình, đồng thời ông cũng muốn tạo ra một làn sóng phê phán tổng thống Petro Poroshenko và tất cả lãnh đạo nhà nước Ukraina.

Còn chuyện riêng của ông Saakasvili thì như người bạn chiến đấu của ông ấy là Sakvarelidze đã nói là ông ấy dự định đòi phục hồi quốc tịch Ukraina thông qua khiếu nại qua tòa án và vì thế mà ông ấy trở về Ukraina.

Trong khi đó ở Gruzia thư ký chính trị của tổng thống nước này Pikria Chihradze bình luận vụ Saakasvili xâm nhập Ukraina là vấn đề nội bộ của quốc gia láng giềng.

“Quá trình mà chúng ta nhìn thấy là vấn đề nội bộ của Ukraina, vấn đề đối nội của quốc gia láng giềng và cũng là quốc gia cộng sự của chúng tôi”, – bà thư ký chính trị của tổng thống Gruzia nói với báo giới.

nguồn: sevodnya 

»Cùng chủ đề