Chủ tịch UBHC tỉnh Odessa Mikhail Saakasvili tuyên bố về sự cần thiết loại bỏ các thẩm phán, công tố và công an tham nhũng. Ông Saakasvili nói trong cuộc gặp gỡ với các tích cực viên Automaydan của 6 tỉnh, Tự vệ Maydan và với các đại diện của các tổ chức yêu nước khác, TTX “Ukrinform” đưa tin.

Tỉnh trưởng Odessa nhấn mạnh rằng ông đánh giá một cách phê phán hoạt động của những người thực thi pháp luật, kể cả việc thực hiện kiểm sát việc tuân thủ pháp luật từ phía những người công tố.

“Các thẩm phán tham nhũng cần phải loại bỏ. Các công tố và công an tham nhũng cần phải thay. Vì điều này chúng tôi điều phối những nỗ lực của chúng tôi, cần phải chơi theo những quy tắc thống nhất”, – Saakasvili lưu ý.

Ông Saakasvili kêu gọi các tích cực viên của các phong trào yêu nước giúp đỡ chống lại nạn tham nhũng, phối hợp hành động với lãnh đạo mới của cơ quan nội vụ tại tỉnh Odessa.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề