Phán quyết của tòa Kiev được thẩm phán Tetiana Skochok đưa ra hôm thứ 4.

Bà thẩm phán đã từ chối khiếu nại của ông Saakasvili đối với cơ quan cục di trú nhà nước Ukraina.

Luật sư của cựu tổng thống Gruzia tuyên bố sẽ còn khiếu kiện tiếp tục.

Lưu ý rằng, trước đó ông Saakasvili đã tuyên bố rằng chính quyền Ukraina sẽ từ chối cấp chế độ thị thực cho ông và bằng cách đó tạo ra những điều kiện trục xuất ông ra khỏi Ukraina.

Nguồn: lb.ua

PS/Comment: Kể cũng khôi hài ở chỗ, đường đường từng là một cựu nguyên thủ quốc gia nhưng giờ đây sau khi mất chức ông Saakasvili vừa là người không quốc tịch vừa là người tổ chức mít tinh, biểu tình chống chính quyền quốc gia khác, nơi ông muốn họ giúp đỡ cho cư trú.  Liệu ông Saakasvili có hiểu người ta cười ông vì điều này không?

»Cùng chủ đề