Tỉnh trưởng Odessa Mikhail Saakasvili xóa sổ thêm 6 phòng ban trong UBHC tỉnh, báo Dumska dẫn nguồn của phòng báo chí UBHC tỉnh Odessa đưa tin. Sự kiện nói về phòng chính sách thông tin, quan hệ xã hội, xây dựng đô thị và kiến trúc, ban TDTT, Ban VH-TN-GĐ. “Một số bộ phận không xóa sổ hoàn toàn mà được kết hợp với bộ phận khác”, – phòng báo chí cho biết.

Có 370 người rơi vào tình hình giảm biên chế. Hiện tại trong UBHC có 871 người trong biên chế, sẽ chỉ còn lại 404 người.

Trước đó Saakasvili đã xóa sổ hai phòng ban trong UBHC tỉnh Odessa: Phòng kiểm toán nội bộ và phòng tương tác với các cơ quan công lực.

Nguồn: “LB.ua”

»Cùng chủ đề