Người đứng đầu UBHC tỉnh Odessa Mikhail Saakasvili đã chuyển cho thủ tướng Vladimir Groysman cái gọi là bó cải cách Odessa.

Khi thăm khai trương tổ hợp dược “Interchem” ở Odessa tỉnh trưởng đã chuyển cho thủ tướng bó tài liệu được gọi là “bó cải cách Odessa”.

Phát biểu trước những người tham gia khai trương “Interchem” Saakasvili lưu ý rằng ông Groysman gần gũi với “quyền lợi của doanh nghiệp nhỏ và vừa” bởi vì ông thường xuyên đụng tới những vấn đề này khi còn là thị trưởng Vinnhitsa.

“Vì thế tôi muốn chuyển cho thủ tướng “bố cải cách Odessa, cái mà bị đọng lại trong chính phủ trước. Tôi hy vọng thái độ của thủ tướng đối với những đề xuất quan trọng này đã khác cản bản”, – ông Saakasvili nói và chuyển cho Groysman mấy tập giấy tờ.

Thủ tướng tiếp nhận và nói sẽ tập hợp vào “bó cải cách chung của quốc gia”

Ông Saakasvili đặc biệt nhấn mạnh công lao của thủ tướng mới trong vấn đề làm trong sạch cơ cấu chính quyền khỏi những kẻ “lợi ích nhóm”. Saakasvili lấy làm thí dụ viêc sa thải thứ trưởng thứ nhất bộ ý tế Alexandra Petrenko và người lãnh đạo vụ chống ma túy và buôn người của cảnh sát quốc gia Ilya Kiva.

Lưu ý rằng, cái gọi là “bó cải cách” do Trung tâm kinh tế tự do mang tên Bendukidze soạn thảo vào mùa thu năm ngoái.

Yếu tố bản lề của bó này, cũng như ở Gruzia là “Luật tự do kinh tế”, cái mà đề xuất cho Ukraina ở cấp pháp hiến hạn chế tái phân phối thuế và hủy bỏ các vấn đề cản trở doanh nghiệp làm kinh tế. Việc nâng thuế ở trong nước khi đã thông qua bó tài liệu này sẽ có thể chỉ được phép bằng trưng cầu dân ý và không được phép tiến hành nhiều hơn một lần trong vòng ba năm, những chi tiêu tổng thể của chính phủ được hạn chế trong vòng 30% GDP, thâm hụt ngân sách không quá 3% GDP với ghi chú cho trường hợp có chiến tranh hay có tình trạng khẩn cấp, nợ quốc gia trong tương lại không được quá 60%GDP.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề