Người đứng đầu UBHC tỉnh Odessa, cựu tổng thống Gruzia Mikhail Saakasvili đã tiến hành cuộc gặp gỡ với các cán bộ viện kiểm sát tỉnh  Odessa. Ông phê phán gay gắt công tác của các cơ quan thực thi pháp luật trong tỉnh và tuyên bố cuộc chiến tranh với tham nhũng.

“Tôi không cho phép tiếp tục cướp, bảo kê và xúc phạm nhân dân, đè nèn các nhà đầu tư, những người sẽ tạo nên việc làm cho địa phương”, – Saakasvili nói.

Nguồn: “Liga.net”

»Cùng chủ đề