Cựu chủ tịch UBHC tỉnh Odessa dự định chống lại hệ thống chính trị cũ. Ông Saakasvili tuyên bố trong phỏng vấn cho chương trình “Beviy Bereg với Koskina”. Đồng thời ông nói rằng cuộc đấu tranh sẽ không hướng vào tổng thống, mà hướng vào các giai tầng chính trị cũ mà Poroshenko lãnh đạo.

“Tôi không có tư bản, và hiện cũng không có lực lượng chính trị. Nhưng tôi có niềm tin là người dân Ukraina không muốn sống theo kiểu cũ, họ muốn đổi thay. Thật rất thiếu trách nhiệm nếu không giúp đỡ họ”, – ông Saakasvili lưu ý.

Ông Saakasvili nói về kế hoạch hành động tiếp theo.

Thứ nhất, chúng tôi sẽ thành lập lực lượng chính trị để đạt được một cuộc bầu cử trước thời hạn đại biểu vào quốc hội mới.  Chúng tôi đi về các địa phương và tìm kiếm những con người mới. Thứ hai, chúng tôi sẽ tìm các thủ lĩnh cải cách theo các hướng cụ thể. Thứ ba, chúng tôi sẽ tổng động viên nhân dân, – ông Saakasvili nói.

Lưu ý rằng, sau khi tổng thống cách chức chủ tịch UBHC tỉnh Odessa theo đề nghị của thủ tướng Groisman ông Palitsa, cựu chủ tịch UBHC tỉnh đã viết thư công khai đòi thủ tướng giải thích nguyên nhân cách chức ông khỏi chức vụ chủ tịch UBHC tỉnh.

“Tôi muốn biết sự khác nhau giữa các nguyên nhân sa thải tôi và ông Saakasvili”, cựu chủ tịch UBHC tỉnh Odessa, ông Palitsa nói. Hình: Cựu tỉnh trưởng Odessa Palitsa >> 

Nguồn: LB.ua

»Cùng chủ đề