Các quan chức mơ ước có một cuộc sống buông thả trong điều kiện của cái gọi là “sự ổn định” là tai họa cho Ukrainja.

Mặc dù các quan chức như vậy không làm việc cho Moskva, nhưng họ laị gây hại cho đất nước chúng ta nhiều hơn các điệp viên Nga. Ông Mikheil Saakashvili, người đứng đầu Ủy ban điều hành cải cách nói ngày 8 tháng 5, trên sóng chương trình “Tự do ngôn luận với Savik Schuster”, Báo Dialog.UA dẫn nguồn kênh Youtube trực tuyến Shuster thông báo.

Theo ông Saakashvili, nền kinh tế Ukraina đã cạn kiệt biên độ an toàn lịch sử của nó, và đơn giản là nó không thể chịu được gánh nặng của các quan chức tham nhũng, mà hơn bất cứ thứ gì khác họ vẫn muốn có mọi thứ như vậy trong điều kiện gọi là ổn định. Vì thế đất nước được họ gọi là ổn định, không cải cách, không thay đổi, không hiện đại hóa.

Saakashvili nói rằng lối thoát duy nhất cho Ukraina là thoát ra khỏi khu vực đầm lầy tham nhũng này, để đưa đất nước ra khỏi đầm lầy, một nơi chỉ có một kết cục – cái chết.

Nó đã không thể chấp nhận được ngay cả khi nghĩ rằng người ta có thể, giống như hàng chục năm trước, dựa vào tiềm năng của Ukraina như một quốc gia bán nguyên liệu và kim loại, một quốc gia nơi mà một số ít người sống và ăn cắp tài sản tự nhiên.

Bây giờ sự lựa chọn là nhỏ, như Saakashvili nói: hoặc là cải cách và đổi mới với việc xóa bỏ tham nhũng, hoặc “Ukraina sẽ chấm dứt tồn tại như một quốc gia”. Chính trị gia lưu ý rằng, với điều kiện là một đầm lầy được bảo tồn, chỉ có một kịch bản duy nhất là làm khô cái đầm lầy tham nhũng, nếu không Ukraina sẽ không tồn tại. Không thể suy nghĩ như hàng chục năm trước chỉ sống dựa vào tiềm năng tài nguyên, buôn bán nguyên liệu, kim loại, nơi một nhóm người cướp tài nguyên như hoang thú và ăn cướp để sống kiểu vương giả. Với việc giữ cái đầm lầy tham nhũng như thế thì sự lựa chọn chỉ có một: Ukraina sẽ không tồn tài. Hoặc là chúng ta đang làm khô vùng đầm lầy vô lý này, hoặc Ukraina sẽ không tồn tại như vậy’, – ông Sa Saashashvili nhấn mạnh.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề