Quốc hội Ucraina đã vượt qua quyền phủ quyết của tổng thống Yushenko đối với luật số N4735-1 “Sửa đổi ngân sách Ucraina “Về ngân sách quốc gia Ucraina năm 2009” và một số luật khác của Ucraina”, ở mục quy định NBU phải cho 9,8 tỷ grivna cho ngân sách Euro-2012.

Quốc hội Ucraina đã vượt qua quyền phủ quyết của tổng thống Yushenko đối với luật số N4735-1 “Sửa đổi ngân sách Ucraina “Về ngân sách quốc gia Ucraina năm 2009” và một số luật khác của Ucraina”, ở mục quy định NBU phải cho 9,8 tỷ grivna cho ngân sách Euro-2012.

384 trong số 409 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu vượt quyền phủ quyết (đảng khu vực – 166, BYUT – 152, NU-NS – 20, đảng cộng sản – 27, khối Litvin – 19).

Đề nghị bác bỏ luật trên của tổng thống đã không được quốc hội đồng ý. Quốc hội cũng ra một nghị quyết khác giao HĐBT đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích nguồn tài trợ cho công tác chuẩn bị và tổ chức Euro-2012. 385 trong số 408 đại biểu đăng ký đã bỏ phiếu cho nghị quyết.

Trước đó tổng thống Ucraina đã cam kết làm tất cả để luật sửa đổi ngân sách năm 2009 ở mục chi phí cho Euro-2012 không có hiệu lực, kể cả có phái khiếu nại lên toà án Hiến pháp trong trường hợp quốc hội vượt qua quyền phủ quyết.

Phuong Anh
theo RBK-Ucraina