Phó chủ tịch thứ nhất quốc hội Ucraina ông Alechsandr Lavrinovich đề nghị cấm các khối đảng chính trị cũng như các đại biểu hội đồng địa phương tham gia vào bầu cử đại biểu quốc hội.

Trong thư giải thích tác giả dự luật – ông Lavrinovich (đảng khu vực) khẳng định, dự luật được xây dựng “nhằm phát triển các đảng tư tưởng và ổn định hệ thống chính trị”.
“Cơ chế hiệu quả nhất để chuyển ý chí cá nhân trở thành ý chí tập thể là các đảng chính trị, mỗi đảng đều có nguyên tắc tư tưởng riêng, hệ thống quy định và giá trị riêng, có cơ sở xã hội, hướng đến các nhóm xã hội cụ thể”, – ông Lavrinovich nói.
Ông tin rằng, viêc liên minh các đảng thành khối cử tri là nhằm mục đích vượt qua điều kiện 3% lá phiếu, tỷ lệ để được tham gia bầu cử quốc hội, hoặc để tăng con số đại biểu tại quốc hội.

Ngoài dự luật về bầu cử quốc hội, phó chủ tịch thứ nhất còn đề nghị đưa thêm các sửa đổi tương tự cấm đăng ký các khối vào luật Về bầu cử đại biểu quốc hội nước cộng hoà tự trị Crưm, hội đồng địa phương, chủ tịch thành phố v.v.

Tại Rađa Tối cao có 3 trong 5 khối đã thành lập khối bầu cử: BYUT (3 đảng), NU-NS (9 đảng), và khối Litvin (2 đảng). Các khối đảng này đều không nhất trí với sáng kiến của ông Lavrinovich.

“Đề nghị như vậy vào điều kiện khủng hoảng chính trị lúc này là có phần kỳ quặc. Như vậy là vẫn có thoả thuận nào đó giữa đảng khu vực và tổng thống Yushenko về tiến hành bầu cử quốc hội trước thời hạn, nếu không thì sáng kiến kiều này đã không thể xuất hiện vào lúc này”, – đại biểu quốc hội Sergay Grinheveski (khối Litvin) nói.

Theo tin đã đưa, hiện nay quốc hội đang có nhiều tranh cãi xung quanh các sửa đổi luật bầu cử tổng thống. Cụ thể  là quốc hội đã thông qua trong lần đọc thứ nhất luật Sửa đổi một số văn bản pháp quy về bầu cử tổng thống Ucraina hôm 1-7.

Dự luật này sửa đổi lại quy định xây dựng các uỷ ban bầu cử vùng và khu vực, giảm thời hạn tranh cử từ 120 xuống 90 ngày, hoàn thiện quy định khiếu nại trong quá trình bầu cử. Theo dự luật, được quyền đề cử vào thành phần chiến dịch tranh cử khu vực, ngoài các ứng cử viên tổng thống còn có các khối đại biểu thuộc khoá quốc hội hiện hành.

Phuong Anh
theo Correspondent

»Cùng chủ đề