Rađa Tối cao đã thông qua luật “Trưng thu đất sở hữu cá nhân phục vụ cho nhu cầu xã hội».
358 trong số 440 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu cho dự luật.

Luật này quy định, quyết định trưng thu bắt buộc diện tích đất có đền bù toàn bộ giá, cũng như đền bù giá nhà và các công trình xây dựng khác trên diện tích đó chỉ được áp dụng nhằm mục đích xây dựng các cơ sở hạn tầng giao thông và năng lượng (đường, cầu, sân bay, đường ống dẫn dầu và khí đốt, trạm phát điện v.v.), và chỉ trong trường hợp việc xây dựng các cơ sở kể trên trên diện tích bị trưng thu là phương án tối ưu trên quan điểm kinh tế, công nghệ, xã hội và sinh thái, hiệu quả tích cực của việc xây dựng này vượt quá hậu quả tiêu cực đối với người chủ sở hữu diện tích bị trưng thu.

Quyết định trưng thu bắt buộc do toà án ban hành.

Việc mua lại các diện tích sở hữu cá nhân xuất phát từ nhu cầu sử dụng xã hội phải được thực hiện theo phương thức trả trước và toàn bộ.

Việc mua lại các diện tích này chỉ được thực hiện nhừm đảm bảo nhu cầu an ninh quốc gia, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng, công trình bảo vệ đường thuỷ, các giếng dầu và khí đốt, các doanh nghiệp công nghiệp và doanh nghiệp khác có tầm quan trong chiến lược đối với sự phát triển địa phương, để bố trí địa điểm cho các tổ chức ngoại giao và quốc tế, bố trí địa điểm cho trụ sở các cơ quan chính quyền quốc gia và chính quyền địa phương, để xây dựng các cơ sở sử dụng công cộng (công viên thành phố, sân vận động, sân chơi) và các cơ sở của quỹ bảo tồn thiên nhiên.

Trong luật nhấn mạnh, quyết định mua lại các diện tích do cơ quan hành pháp và cơ quan chính quyền địa phương đưa ra dựa trên cơ sở đồ án tổng thể các điểm dân cư, các dự án xây dựng và cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng, cũng như dựa vào các hồ sơ sử dụng đất.
Trong đó nếu chủ sở hữu không đồng ý bán đất thì sau một năm quyết định mua lại trên sẽ mất hiệu lực.

Phuong Anh
theo Sự thật Ucraina