Cụ thể các đại biểu quốc hội đã từ chối không đưa vào chương trình nghị sự dự luật sửa đổi Luật “Về ngân sách quốc gia ucraina 2009” và một số luật khác về các biện pháp đảm bảo an ninh năng lượng Ucraina. Chỉ có 207 trong số 226 lá phiếu cần thiết được bỏ cho việc đưa dự luật này vào chương trình nghị sự.

Rađa Tối cao cũng từ chối xem xét dự luật do chính phủ đưa ra về sửa đổi một số luật Ucraina về vấn đề đảm bảo hưu trí (chỉ có 201 đại biểu bỏ phiếu ủng hộ trong 226 phiếu cần thiết) và dự luật sửa đổi Luật “Về bảo hiểm hưu trí bắt buộc quốc gia” quy định việc trả lương hưu cho người về hưu tiếp tục lao động (chỉ có 207 đại biểu bỏ phiếu đồng ý đưa vào chương trình nghị sự trong 226 phiếu cần thiết).

Khối BYUT trong Rađa Tối cao đã tuyên bố, họ bị sốc trước quyết định của quốc hội từ chối không xem xét các dự luật liên quan đến Quy hưu trí và công ty cổ phần quốc gia “Naftogas Ucraina” vào hôm nay.

Chủ tịch khổi BYUT tại Rađa Ivan Kirilenko phát biểu tại cuộc họp báo ngắn hôm nay: “Chúng tôi vô cùng lo ngại. Chúng tôi thấy sốc với những gì diễn ra trong phòng họp hôm nay”.

Ông đồng thời bày tỏ thái độ lấy làm tiếc khi một bộ phận khổi “NU-NS” đã không ủng hộ việc xem xét các dự luật vào hôm nay.

Như tin đã đưa một dự luật quy định việc chi 7724,19 triệu grivna cho Naftogas để bù giá cho khí đốt nhập khẩu năm 2009.

HĐBT Ucraina gọi việc quốc hội thông qua các dự luật trên là điều kiện để IMF tái lập lại hợp tác với Ucraina.

Phương Anh tổng hợp
theo Podrobnosti