Rađa Tối cao đã thông qua về tổng thể luật số 4202 “Về những sửa đổi luật Ucraina “Về mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm thuốc lá” (liên quan đến nguồn thu ngoài kế hoạch vào ngân sách), luật này được xây dựng như là luật chống khủng hoảng. Có 241 đại biểu bỏ phiếu cho luật trên (khối PR – 0, BYUT – 155, NU-NS – 66, đảng cộng sản – 0, khối Litvin – 20) trong tổng số 446 đại biểu có mặt.

Theo luật vừa được thông qua mức thuế tối thiểu đối với các sản phẩm thuốc lá phổ biến nhất là – thuốc lá đầu lọc tăng từ 47 lên 100 grivna/1000 điếu, tức là tăng 1,06 grivna/1 bao 20 điếu. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm thuốc lá khác sẽ tăng tương đương, sao cho không để xảy ra tình trạng người tiêu dùng tìm đến các sản phẩm khác rẻ hơn.

Cụ thể, Luật quy định thuế suất tiêu thụ đặc biệt tính theo khối lượng cứng trên một đơn vị sản phẩm bán ra đối với: xì gà, kể cả xì gà cắt đầu, và xì gà điếu nhỏ, chứa lá thuốc lá ở mức 60grivna/100 điếu (thay vì mức 100 grivna/1000 điếu hiện nay), đối với lá thuốc và các chế phẩm thay thế, chiết xuất thuốc lá – 25grivna/1 kg (thay cho 0 grivna hiện nay).

Thuế suất tiêu thụ đặc biệt đánh theo phần trăm giá bán lẻ cao nhất đối với hàng hoá của các loại sản phẩm trên cũng được quy định là 20%.

Luật này cũng tăng mức thuế tiêu thụ đặc biệt tối thiểu đối với mỗi nhãn mác thuốc lá không có đầu lọc, thuốc cuốn lên 50 grivna/1000 điếu (thay cho 18gr hiện nay), thuốc lá có đầu lọc – 100 frivan/1000 điếu (thay cho 40gr hiện nay).

Luật này đảm bảo tăng thu ngân sách trong vòng 9 tháng cuối năm 2009 thêm 3,7 tỷ grivna.

Ngoài ra, Rađa Tối cao còn thông qua về tổng thể luật số 4265 “Sửa đổi một số luật Ucraina về vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt”, luật này được xây dựng như một luật chống khủng hoảng. 230 đại biểu đã bỏ phiếu cho luật này trong tổng số 442 có mặt.

Theo luật này từ nửa cuối năm 2009 thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với:

– rượu vang tăm và vang có ga tăng từ 1,6 lên 2,5/lít hay 1,5 lần;

– cồn etyl và sản phẩm rượu ngọt tăng từ 21,5 lên 34 grivna/lít 100% cồn hay tăng 26%.

Cũng từ 1-11-2009 thuế suất đối với các sản phẩm chưng cất 50% cồn (từ 20, 30, 35, 45 eu lên 30, 50, 65 eu/1000 kg)

Ngoài ra, từ năm 2010 luật còn áp dụng chỉ số thuế suất tiêu thụ đặc biệt hàng năm đối với cồn etyl và đồ uống có cồn tuỳ theo chỉ số giá tiêu dùng.

Lê Tâm tổng hợp
theo , Podrobnosti