Rađa Tối cao Ucraina muốn siết chặt quy định nhận quốc tịch Ucraina của đại diện các quốc gia khác. Trong lần trình đầu tiên 233 đại biểu đã bỏ phiếu thông qua dự luật số 2752 “Sửa đổi luật “Quốc tịch Ucraina”.

Rađa Tối cao Ucraina muốn siết chặt quy định nhận quốc tịch Ucraina của đại diện các quốc gia khác. Trong lần trình đầu tiên 233 đại biểu đã bỏ phiếu thông qua dự luật số 2752 “Sửa đổi luật “Quốc tịch Ucraina”.

Với luật này quốc hội Ucraina muốn rút khỏi luật những mâu thuẫn tạo nên khe hở để có thể mang hai quốc tịch một lúc, và siết chặt lại quy định nhận quốc tịch Ucraina.

Cụ thể quốc hội dự định thêm vào danh mục cơ sở để tước quốc tịch của công dân điều kiện công dân Ucraina tự nguyện nhận và sử dụng các giấy tờ khẳng định quốc tịch của quốc gia khác.

Ngoài ra, luật mới còn quy định, quyết định cấp quốc tịch Ucraina có thể bị bãi bỏ trong trường hợp người nước ngoài không xuất trình được chứng nhận đã ngừng quốc tịch quốc gia khác trong vòng 2 năm kể từ thời điểm nhận quốc tịch Ucraina.

Lê Tâm
theo Tin tức Ucraina

»Cùng chủ đề