Hôm 5-3 Rađa Tối cao Ucraina đã thông qua luật “Sửa đổi luật “Về thuế đánh vào chủ phương tiện giao thông và các máy móc tự hành khác

.           

Điều luật được 390 phiếu ủng hộ trong tổng số 441 đại biểu có mặt. Điều luật mới được thông qua quy định mức thuế dành cho các chủ phương tiện giao thông tuỳ theo dung tích của động cơ phương tiện.

Cụ thể luật đã quay lại các mức thuế khác nhau cho các dung tích khác nhau. Các xe có dung tích từ 1,8 đến 2,5 lít sẽ phải nộp thuế 10 grivna/100 cm3 đối với xe mới, 12 grivna/100 cm3 đối với xe đã sử dụng dưới 8 năm, và 500 grivna/1000 cm3 đối với xe có tuổi thọ trên 10 năm.

Ngoài ra luật cũng quy định đối với các xe sử dụng khí nén hoặc khí hoá lỏng,  nhiên liệu lỏng và khí và thay thế mức thuế sẽ áp với hệ số 0,5.

Cũng theo luật sửa đổi này thuế các phương tiện giao thông trên mặt đất sẽ được nộp theo địa chỉ đăng ký các phương tiện đó, và tiền nộp thuế sẽ chỉ được dùng để chi trả các chi phí trong lĩnh vực xây dựng, cải tạo, sửa chữa và bao trì đường bộ.

Luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày công bố.

Chủ tịch Uỷ ban thuế và chính sách hải quan Xecgây Terekhin cho biết, luật sửa đổi này đã giảm mức thuế mà chủ phương tiện phải nộp khi đăng ký xe lần đầu tiên, trong khi tiến hành đăng ký và tái đăng ký cũng như kiểm tra kỹ thuật xe.

Cuối năm 2008 Rađa Tối cao đã thông qua Luật “Về thuế dành cho các chủ phương tiện giao thông.

Ngày 5-2 các chủ phương tiện giao thông đã tổ chức hành động phản đối việc tăng thuế giao thông.

Phương Anh tổng hợp
theo interfax