Quốc hội Ucraina đã vượt qua được quyền phủ quyết của tống thống Victor Yushenko đối với luật số N4268 “cấm kinh doanh đánh bạc tại Ucraina”.

Quốc hội Ucraina đã vượt qua được quyền phủ quyết của tống thống Victor Yushenko đối với luật số N4268 “cấm kinh doanh đánh bạc tại Ucraina”. 390 đại biểu (đảng khu vực – 160; BYUT – 152; NU-NS – 32; đảng cộng sản – 27; khối Litvin – 19) trong số 429 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu cho quyết định này.

Luật được quốc hội thông qua toàn bộ ngày 15-5 năm nay cấm kinh doanh trò chơi đánh bạc tại Ucraina, kinh doanh được hiểu là tổ chức và tiến hành các trò chơi đen đỏ công khai vì mục đích kiếm lợi nhuận, cho đến khi có văn bản pháp lý riêng về quyền tiến hành hoạt động kinh doanh này tại khu vực dành riêng cho hoạt động kinh doanh đó.

Ngày 4-6 tổng thốg Ucraina Victor Yushenko đã thực hiện quyền phủ quyết đối với luật trên vì lý do luật vi phạm nhiều quy định của Hiến pháp

Phuong Anh
theo RBK-Ucraina

»Cùng chủ đề