362 đại biểu trên 226 tối thiểu đã bỏ phiếu thông qua toàn bộ dự luật số N3585 (tác giả là đại biểu Yuri Polunheev thuộc BYUT) quy định các nhà xuất khẩu phải bán ra 50% doanh thu ngoại tệ của mình.

“Quy định trong vòng 5 ngày kể từ ngày thu bắt buộc phải bán ra 50% tổng số thu bằng ngoại tệ cho người mua trong nước thông qua các ngân hàng có thẩm quyền trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Ucraina”, – thông tư kèm dự luật nói ró.

Dự luật này cũng quy định siết chặt yêu cầu về thời hạn chuyển doanh thu ngoại tệ về Ucraina sau khi xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ từ 180 xuống còn 90 ngày.

Trong số các quy định khác của dự luật có: cấp quyền cho ngân hàng thương mại được thoả thuận với khách hàng trước ngày 31-12-2009 để tái cơ cấu nợ tín dụng mua nhà ở bằng cách gia hạn thanh toán nợ gốc thời hạn đến 2 năm, gia hạn hợp đồng đến 10 năm, cũng như thay đổi cách tính lãi.

Dự luật cũng đưa ra nội dung áp dụng trong 2 năm 2009 và 2010 lệnh hoãn hình thức cưỡng chế rời khỏi nhà đối với các khách hàng-cá nhân vay cầm cố trong trường hợp họ thanh toán đúng hạn lãi suất của hợp đồng cầm cố, hoặc thanh toán quá hạn không quá 2 tháng.
Ngoài ra, dự luật còn quy định, yêu cầu vốn tối thiểu của ngân hàng phải được thể hiện bằng grivna, chứ không phải con số quy đổi từ euro.

Lê Tâm
theo Tin tức Ucraina