Chủ tịch quốc hội Vladimir Litvin đã bế mạc phiên họp bất thường của quốc hội Ucraina ngày hôm nay.

Trước đó các đại biểu đã phê chuẩn thoả thuận về khoản vay Ngân hàng Tái thiết và phát triển châu Âu, chuyển sang lần đọc thứ hai dự luật tái đầu tư ngân hàng và dự luật tăng mức sống tối thiểu.

419 đại biểu đã bỏ phiếu cho dự luật cuối.

Các đại biểu không thông qua nghị quyết bãi bỏ quyết định đầu tư cho EURO-2012 bằng khoản nộp 9,8 tỷ grivna từ NBU.

Sau khi nhanh chóng bế mạc kỳ họp, chủ tịch quốc hội còn không phát biểu bế mạc kỳ họp.

Sau khi cử quốc ca ông thông báo với các đại biểu rằng hôm nay các đại biểu sẽ làm việc tại các uỷ ban và các khu vực bầu cử.
Kỳ họp tiếp theo của quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 1-9.

Phuong Anh
theo Sự thật Ucraina

»Cùng chủ đề